Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Loading...

Wybór wydarzenia

Grupa wydarzeń: Wydarzenia na wystawach Zmień
  • Oprowadzanie kuratorskie po wystawie M.Shummer

    "Świat nierealny, lecz poznawalny - malarstwo M.Shummer".
    Oprowadzanie dla publiczności dorosłej.